Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Zarządzenie nr 82/2015

  Zarządzenie nr 82/2015

  Wtorek, 14 Kwiecień 2015

  Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 07 kwietnia 2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej

  Czytaj więcej
 • Treść oferty na realizację zadania publicznego

  Treść oferty na realizację zadania publicznego

  Wtorek, 14 Kwiecień 2015

  Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie warsztatów formacyjno-szkoleniowych celem podniesienia kompetencji wolontariuszy instytucji zajmujących się świadczeniem usług z dziedziny uzależnień” w okresie od 29.05.2015 r. do 31.05.2015 r.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 70/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 70/2015

  Wtorek, 31 Marzec 2015

  Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 marca 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 69/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 69/2015

  Wtorek, 31 Marzec 2015

  Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia25 marca 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 43/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 43/2015

  Środa, 25 Luty 2015

  Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 lutego 2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 29/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 29/2015

  Poniedziałek, 23 Luty 2015

  Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Czytaj więcej