Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Zarządzenie nr 18/2015

  Zarządzenie nr 18/2015

  Środa, 28 Styczeń 2015

  Zarządzenie nr18/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie zlecenia na 2015 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie treści oferty na realizację zadania publicznego

  Ogłoszenie treści oferty na realizację zadania publicznego

  Poniedziałek, 26 Styczeń 2015

  Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie koncertu młodzieży dębickiej pt. „Mokaferia Love” w okresie od 03.02.2015 r. do 14.02.2015 r.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 9/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 9/2015

  Środa, 14 Styczeń 2015

  Zarządzenie nr9/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 stycznia 2015 w sprawie zlecenia na 2015 r. zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej
 • Oferta realizacji zadania publicznego - „Organizacja Mistrzostw Dębicy Amatorów w Tenisie Stołowym”

  Oferta realizacji zadania publicznego - „Organizacja Mistrzostw Dębicy Amatorów w Tenisie Stołowym”

  Wtorek, 13 Styczeń 2015

  Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Dębicy Amatorów w Tenisie Stołowym” w okresie od 21.01.2015 r. do 05.02.2015 r.

  Czytaj więcej
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Przegląd kolęd i pastorałek

  Oferta realizacji zadania publicznego - Przegląd kolęd i pastorałek

  Wtorek, 30 Grudzień 2014

  Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Krzyża w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. 3 Maja 1. Każdy w terminie do dnia 7 stycznia 2015 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy

  Wtorek, 30 Grudzień 2014

  Zarządzenie NR 255/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  Czytaj więcej