Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 70/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 70/2015

  Wtorek, 31 Marzec 2015

  Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 marca 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 69/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 69/2015

  Wtorek, 31 Marzec 2015

  Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia25 marca 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 43/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 43/2015

  Środa, 25 Luty 2015

  Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 lutego 2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 29/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 29/2015

  Poniedziałek, 23 Luty 2015

  Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Czwartek, 19 Luty 2015

  Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 lutego 2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 18/2015

  Zarządzenie nr 18/2015

  Środa, 28 Styczeń 2015

  Zarządzenie nr18/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie zlecenia na 2015 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  Czytaj więcej