Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Środa, 20 Maj 2015

  Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12 maja 2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Środa, 06 Maj 2015

  Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 04 maja 2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Czwartek, 30 Kwiecień 2015

  Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 82/2015

  Zarządzenie nr 82/2015

  Wtorek, 14 Kwiecień 2015

  Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 07 kwietnia 2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej

  Czytaj więcej
 • Treść oferty na realizację zadania publicznego

  Treść oferty na realizację zadania publicznego

  Wtorek, 14 Kwiecień 2015

  Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie warsztatów formacyjno-szkoleniowych celem podniesienia kompetencji wolontariuszy instytucji zajmujących się świadczeniem usług z dziedziny uzależnień” w okresie od 29.05.2015 r. do 31.05.2015 r.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 70/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 70/2015

  Wtorek, 31 Marzec 2015

  Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 marca 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej