Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • O g ł o s z e n i e

  O g ł o s z e n i e

  Piątek, 29 Czerwiec 2012 Czytaj więcej
 • Wakacje z Kulturą

  Wakacje z Kulturą

  Piątek, 29 Czerwiec 2012

  Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy tradycyjnie przygotował dla mieszkańców miasta ofertę wakacyjną. Na Rynku zagrają zespoły muzyczne i soliści, nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. W Domu Kultury Śnieżka odbędą się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, w kinie zaplanowano dodatkowe dopołudniowe seanse filmowe.

  Czytaj więcej
 • Nabór wniosków do Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy

  Nabór wniosków do Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy

  Piątek, 29 Czerwiec 2012

  Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza nabór wniosków do Szkolnego Programu Stypendialnego przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/447/09 Rady miejskiej w Dębicy z dnia 23 maca 2009 r.

  Czytaj więcej
 • Zakończenie roku szkolnego – dębickie szkoły najlepsze w województwie

  Zakończenie roku szkolnego – dębickie szkoły najlepsze w województwie

  Piątek, 29 Czerwiec 2012

  27 czerwca br. sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012, która była adresowana do uczniów, nauczycieli, dyrektorów, i pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na wyszczególnienie zasługują przede wszystkim liczne tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Dębiccy uczniowie zdobyli łącznie 22 tytuły laureata oraz 40 tytułów finalisty. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie dębickie szkoły podstawowe mają w tym roku laureatów. Wśród uczniów gimnazjów przeprowadzono 10 konkursów przedmiotowych, w których dębiczanie zdobyli 27 tytułów laureata i 32 tytuły finalisty, a podkreślić wypada, że nasze gimnazja nr 3, nr 2 i nr 1 nadal utrzymały miejsca w pierwszej dziesiątce najlepszych gimnazjów Podkarpacia.

  Czytaj więcej
 • Kolejny projekt Miasta Dębicy wybrany do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Kolejny projekt Miasta Dębicy wybrany do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Wtorek, 26 Czerwiec 2012

  Kolejny projekt Miasta Dębicy wybrany do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

  Czytaj więcej