Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego

  Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego

  Środa, 10 Październik 2012

  W dniu 09.10.2012r. o godz.12.00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego. Podczas obrad Urząd Miejski w Dębicy reprezentowali: Z-ca Burmistrza Jerzy Gągała, Sekretarz Miasta Zdzisław Pupa oraz gościnnie Andrzej Hochołowski.

  Czytaj więcej
 • Zakończono remont czterech dróg gminnych na terenie Dębicy

  Zakończono remont czterech dróg gminnych na terenie Dębicy

  Środa, 10 Październik 2012

  W dniu 05.10.2012r. Z-ca Burmistrza Jerzy Gągała obecny był przy oficjalnym przekazaniu czterech dróg gminnych na terenie miasta Dębicy.

  Czytaj więcej
 • Informacja dla mieszkańców Dębicy

  Informacja dla mieszkańców Dębicy

  Środa, 10 Październik 2012

  Burmistrz Miasta Dębicy oraz Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. jako Lider Konsorcjum na kontrakcie 2.2 Dębica – Sędziszów Małopolski informują, iż w związku z realizacją drugiego etapu przebudowy ul. Świętosława w Dębicy z dniem 16.10.2012r. nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.

  Czytaj więcej
 • Dębica laureatem XX Festiwalu Piosenki Maryjnej

  Dębica laureatem XX Festiwalu Piosenki Maryjnej

  Środa, 10 Październik 2012

  Aleksandra Ożóg, reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, została laureatką XX Festiwalu Piosenki Maryjnej „Ad Gloriam Deiparae” w Bochni. Wyśpiewała I miejsce w swojej kategorii oraz pielgrzymkę do Rzymu, będącą główną nagrodą.

  Czytaj więcej
 • Informacja dla mieszkańców Dębicy

  Informacja dla mieszkańców Dębicy

  Wtorek, 09 Październik 2012

  1 stycznia 2012r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP 1 lipca 2011r. ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza nowy porządek prawny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W konsekwencji wymusza na gminach zmianę dotychczasowego systemu gospodarowania tymi odpadami. Zasadniczo ulegnie zmianie relacja pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której są wytwarzane odpady,podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości a gminą.

  Czytaj więcej
 • Nowoczesne spojrzenie na profilaktykę raka piersi

  Nowoczesne spojrzenie na profilaktykę raka piersi

  Wtorek, 09 Październik 2012

  W związku z corocznymi obchodami "Breast Health Day" Burmistrz Miasta Dębicy wraz z organizatorem Stowarzyszeniem Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA Dębica" serdecznie zapraszają do udziału w konferencji poświęconej profilaktyce raka piersi.

  Czytaj więcej