Urząd Miejski w Dębicy - Logo

  • Program Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej – Dębica 2018
  • Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2018-2020.
  • Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2018 r.
  • Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

Mapa miasta