Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Miasto otwarte
 • Wystawa „Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca”
 • Wojciech Iwasieczko powołany na wiceburmistrza Dębicy
 • Radni przyjęli program przeciwdziałania przemocy
 • Dla Kamili, Marysi i Krzysia zagrał MEZO
 • Wystawa „Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca”

  Wystawa „Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca”

  Piątek, 12 Luty 2016

  11 lutego w Muzeum Regionalnym w Dębicy odbył się wernisaż wystawy „Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca”. Sala starego kina w dębickim muzeum w której odbyło się oficjalne otwarcie wystawy, poprzedzające zwiedzanie ekspozycji znajdującej się na pierwszym piętrze nie pomieściła wszystkich chętnych chcących obejrzeć Dębicę sprzed kilkudziesięciu lat na pokazaną na fotografii Józefa Steca. Gościem specjalnym wernisażu była córka fotografa – Halina Stec, która z rąk burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka odebrała specjalne podziękowania za przekazanie zbiorów ojca dla dębickiego muzeum.

  Czytaj więcej
 • Wojciech Iwasieczko powołany na wiceburmistrza Dębicy

  Wojciech Iwasieczko powołany na wiceburmistrza Dębicy

  Piątek, 12 Luty 2016

  12 lutego w Urzędzie Miejskim w Dębicy burmistrz Mariusz Szewczyk powołał na stanowisko zastępcy burmistrza Wojciecha Iwasieczko. Nowy wiceburmistrz złożył ślubowanie.

  Czytaj więcej
 • Radni przyjęli program przeciwdziałania przemocy

  Radni przyjęli program przeciwdziałania przemocy

  Czwartek, 11 Luty 2016

  Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. O potrzebie realizacji takiego programu świadczą dane dotyczące występowania zjawiska przemocy w Dębicy – zakładanie „Niebieskich Kart”, liczba odnotowanych interwencji domowych oraz działania podejmowane przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy.

  Czytaj więcej
 • Dla Kamili, Marysi i Krzysia zagrał MEZO

  Dla Kamili, Marysi i Krzysia zagrał MEZO

  Czwartek, 11 Luty 2016

  8 400 zł. udało się zebrać dla dzieci chorych na mukowiscydozę podczas koncertu charytatywnego "Anioły są takie ciche", który odbył się dzisiaj, 11 lutego 2016 r. w Domu Kultury Mors w Dębicy. Organizatorami koncertu, który patronatem objęli burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk i starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła było II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy oraz Miejski Ośrodek Kultury. Gwiazdą koncertu był MEZO.

  Czytaj więcej
 • Owoce dla potrzebujących mieszkańców Dębicy

  Owoce dla potrzebujących mieszkańców Dębicy

  Czwartek, 11 Luty 2016

  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informują, że w dniu 18 lutego od godz. 8.30 w Magazynie Żywności przy ul. Ratuszowej, będą wydawane nieodpłatnie owoce (jabłka, gruszki).

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 19/2016

  Zarządzenie nr 19/2016

  Środa, 10 Luty 2016

  Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 lutego 2016 w sprawie zlecenia w 2016 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej

Mapa miasta