Urząd Miejski w Dębicy - Logo

  • Wyjaśnienie dotyczące kryterium społeczno – ekonomicznego do projektu OZE
  • Z dedykacją dla pielgrzymów
  • Indiański obóz w Białym Brzegu
  • Informacja o procedurze odwoławczej dodanej do regulaminu programu  “Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica”

Mapa miasta