Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Pierwszeństwo wykupu będzie miała przychodnia

Wtorek, 11 Wrzesień 2007

umdebica_aktualnosci

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż lokali, w których działa Przychodnia nr 2 oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu dla dotychczasowego dzierżawcy, czyli Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Dwójka”. Podjęcie uchwały pozwoli właścicielom przychodni na przeprowadzenie koniecznych remontów.

Zgodnie z uchwałą radni wyrazili zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż za gotówkę lokalu Przychodni Nr 2 przy ul. Krasickiego 1 w Dębicy, w budynku stanowiącym własność miasta. Wraz z lokalami sprzedane zostaną z pomieszczeniami przynależnymi oraz związanym z tą własnością ułamkowym udziałem w elementach wspólnych budynku pozostałych po wydzieleniu a także z udziałem w gruntach. Radni przyznali pierwszeństwo w nabyciu lokalu dotychczasowemu najemcy, Teresie Undas, właścicielce NZOZ „Dwójka”.

Teraz lokale zostaną wycenione przez rzeczoznawcę. Burmistrz Paweł Wolicki uzasadniając uchwałę przyznał, że za lokal sprzedany w przetargu miasto mogłoby otrzymać większe pieniądze. Sprzedaż w przetargu nie gwarantuje jednak kontynuowania działalności leczniczej w budynku. Aspekt społeczny podkreślali także radni Zbigniew Kruczek, Ryszard Kaczor i Tadeusz Świątek. Z przychodni korzysta 5,5 tysiąca pacjentów.

Archiwum newsów