Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Razem raźniej

Wtorek, 21 Sierpień 2012

umdebica_aktualnosci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” realizują program „Razem Raźniej”. Jego celem jest wsparcie środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo–wychowawczych. Środki na program zostały pozyskane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Wsparciem zostało objętych 30 dzieci oraz 10 rodziców mających problemy w sprawach opiekuńczo–wychowawczych. Dzieci z rodzin objętych programem uczęszczają na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Matejki i świetlicy środowiskowej przy ulicy Kraszewskiego. Obie placówki prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego  przez  MOPS w Dębicy.

W ramach programu zostały zakupione materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach: kulinarnej i manualnej oraz materiały do prowadzenia zajęć sportowych. Zajęcia z dziećmi i rodzicami prowadzi pedagog, terapeuta, trener kontaktów interpersonalnych oraz pracownik socjalny.

W czerwcu dla uczestników projektu zorganizowano „Dzień Dziecka”. Każdy z uczestników otrzymał prezent zakupiony ze środków własnych Stowarzyszenia.

Ponadto w sierpniu w ramach projektu członkowie Stowarzyszenia „Ad Astram” ze środków własnych zorganizowali dla dzieci konkurs plastyczny pn.: „Moja Rodzina”. Dzieci wykonały prace rysunkowe przedstawiające ich rodziny. Jury konkursu oceniając prace dzieci brała pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematyką. Spośród prac wyłoniono 3 zwycięzców nagród głównych. Laureaci konkursu otrzymali prezenty i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Archiwum newsów