Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Dębicy

Środa, 17 Październik 2012

umdebica_aktualnosci

W dniu 15 października 2012 roku Gmina Miasto Dębica - reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dębicy Pawła Wolickiego zawarła umowę z MT-NET S.C. w Dębicy - reprezentowaną przez G. Wójcika i J. Kuśnierza, o świadczenie usług dostępu do Internetu dla 35 wykluczonych cyfrowo mieszkańców Dębicy.

nwestycja jest realizowana jako jedno z zadań projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”, w ramach którego wspomniane 35 gospodarstw domowych oraz 27 jednostek samorządowych (placówek oświatowych i świetlic środowiskowych MOPS) będzie wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.  Wykonawca usługi MT-NET S.C. został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 3 października 2012 roku.

Przedmiotem umowy objęto  przede wszystkim:

  1. podłączenie do Internetu 35 gospodarstw domowych wskazanych, zgodnie z Regulaminem rekrutacji, przez Komisję do spraw wyboru osób wykluczonych cyfrowo;
  2. świadczenie usług dostępu do Internetu dla ww. gospodarstw;
  3. zakup i obsługę urządzenia umożliwiającego monitoring podłączonych klientów.

W ramach zawartej umowy MT-NET S.C. zapewni 35 gospodarstwom łącze internetowe do końca realizacji w/w projektu  tj. do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Podczas podpisywania umowy byli również obecni przedstawiciele wydziału odpowiedzialnego za realizację projektu: Wiesław Stanaszek – Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego oraz  Andrzej Bukowski – Kierownik Projektu.

 

MR

Archiwum newsów