Urząd Miejski w Dębicy - Logo

1,4 miliona złotych dla Dębicy

Piątek, 10 Kwiecień 2015

Dscf0436

1.200 tys. złotych na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 oraz 120 tys. zł. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 otrzyma miasto Dębica z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

W wyniku podziału środków przez Sejmik Województwa Podkarpackiego miasto Dębica otrzyma 1200 tys. zł. na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej 28x44 przy Gimnazjum nr 2 w Dębicy”. Środki te będą przekazywane miastu w kolejnych 3 latach w następujących kwotach: 2015 – 150 tys. zł. , 2016 – 200 tys. zł., 2017 – 850 tys. zł.
 Drugą dofinansowaną z FRKF inwestycją jest „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 w Dębicy”. Na tę inwestycję na rok 2015 miasto otrzymało kwotę 120 tys. zł.
Trzecia z inwestycji które zostały zgłoszone przez dębicki samorząd miejski do dofinansowania z środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Budowa boiska wielofunkcyjnego  i kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Wagnera w Dębicy” znajduje się na 1 pozycji Listy Rezerwowej z proponowanym dofinansowaniem w kwocie 200 tys. zł. na 2015 r.
„Jesteśmy zadowoleni przydziału środków na dofinansowanie dębickich inwestycji oświatowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. To działanie dobrze rokuje dla dalszej współpracy z samorządem województwa i radnymi z naszego regionu. Mamy nadzieję, że również trzecia ze zgłoszonych inwestycji, która obecnie znajduje się na liście rezerwowej także uzyska wnioskowane dofinansowanie” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.  

 

Archiwum newsów