Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Płać tylko za wodę zużytą do podlewania ogrodu, napełniania basenu, bez naliczania opłat za odprowadzanie ścieków

Piątek, 03 Kwiecień 2015

Wodociągi

W związku ze zbliżającym się okresem wiosenno-letnim Wodociągi Dębickie informują, że zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

 

Zasady montażu wodomierza do podlewania ogrodu, napełniania basenu:


1.    Wodomierz do podlewania ogrodu i napełniania basenu montowany jest na pisemną prośbę Odbiorcy.
2.    Fakt montażu wodomierza należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta celem umówienia terminu.
3.    Odbiorca przygotowuje miejsce do zainstalowania dodatkowego wodomierza na własny koszt.
4.    Wodomierz zostanie zamontowany obok wodomierza głównego jako licznik równoległy (nie jako podlicznik)
       przez przedstawiciela "Wodociągów Dębickich".
5.    Instalację do podlewania ogrodu, napełniania basenu należy wykonać jako oddzielną w stosunku do
       instalacji głównej. Za zaworem za licznikiem należy zamontować zawór antyskażeniowy.  
6.    Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela "Wodociągów Dębickich" (zostanie
       sporządzona dokumentacja fotograficzna).
7.    Odbiorca ponosi koszty montażu i plombowania wodomierza do podlewania ogrodu i napełniania basenu.
8.    Miejsce montażu wodomierza nie może budzić wątpliwości, że woda jest pobierana tylko i wyłącznie do
       celów podlewania ogrodu, napełniania basenu.
9.    Wodomierz powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp do niego.
10.  Opłata abonamentowa jest uwzględniona w taryfie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
       odprowadzanie ścieków i naliczana przez cały rok.

Archiwum newsów