Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego

Czwartek, 09 Kwiecień 2015

S0160023

80 tysięcy złotych w formie dotacji celowej przekaże Miasto Dębica na rzecz Powiatu Dębickiego. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadania, jakim jest „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Dębica – Zdziarzec wraz z dojazdami”.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Dębickiego w kwocie 80 tysięcy złotych.  W lutym br. Powiat Dębicki wystąpił do Burmistrza Miasta Dębicy z prośbą o wspólną realizację  zadania.  Zadanie, które w części sfinansuje Miasto Dębica dotyczy opracowania nowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy mostu drogowego na rzece Wisłoce w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica – Zdziarzec, czyli za rondem im. Księżnej H. Jabłonowskiej.
Planowana wartość zadania wynosić ma 160 tysięcy złotych, z czego pomoc finansowa od Miasta Dębica stanowić będzie jej 50 %. Ostateczna wartość dofinansowania uzależniona jest od wysokości oferty uzyskanej w wyniku przetargu, jednak nie przekroczy ona wartości 80 tysięcy złotych.

 

Archiwum newsów