Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dyskutowali o transporcie publicznym

Piątek, 24 Lipiec 2015

transport

21 lipca w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich samorządów z terenu powiatu dębickiego oraz przedstawicieli firmy Monis. Głównym tematem spotkania była kwestia organizacji transportu publicznego na terenie powiatu dębickiego.

transport transport transport transport transport transport transport transport S0998101 transport transport transport transport transport transport

W spotkaniu w którym uczestniczyli: burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła, zastępca starosty Mateusz Pasek, burmistrz Pilzna Ewa Gołębiewska, zastępca burmistrza Dębicy Jarosław Śliwa,  wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, zastępca wójta Gminy Jodłowa Dorota Krzyżak, zastępca wójta Gminy Czarna Bogusław Majka, zastępca burmistrza Brzostka Jan Łazowski, Aleksander Reguła z Wydziału Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów Gminy Dębica oraz przedstawiciele firmy Monis Anna i Gustaw Fediów omawiane były zagadnienia związane z organizacją transportu publicznego na terenie powiatu dębickiego.
Zgodnie z nowymi regulacjami za dwa lata, od 2017 roku powiaty przejmą obowiązek organizacji transportu publicznego.  Mielec i Rzeszów już wprowadzają w życie te zadania, natomiast powiat dębicki jak mówi zastępca starosty Mateusz Pasek dopiero organizuje te struktury.
-W Rzeszowie czy Mielcu samorządy już zajmują się organizacją transportu publicznego i nie ma co ukrywać że będziemy podpatrywać w jaki sposób tam sobie z tym poradzono – mówi wicestarosta. Szkoda, że nasi poprzednicy nie pomyśleli o tym wcześniej, bo dziś mamy naprawdę bardzo mało czasu aby to przygotować i wprowadzić w życie.
Od 2017 roku na Starostwie Powiatowym ciążył będzie obowiązek zorganizowania komunikacji pomiędzy gminami. Dziś w wielu przypadkach to kuleje i nie brak na terenie powiatu dębickiego miejscowości do których autobusy nie dojeżdżają.
Od strony technicznej będzie to wyglądało tak, że powiat  ogłaszał będzie przetarg na świadczenie usług komunikacyjnych i z grona działających na rynku firm zostanie  wyłoniona firma, która spełni warunki stawiane przez powiat.
Wtorkowe spotkanie w Urzędzie Miejskim miało na celu poznanie oczekiwań wszystkich samorządów i określenie warunków koniecznych dla dobrej współpracy przy organizacji transportu publicznego na terenie powiatu. .

Archiwum newsów