Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dębica ma budżet obywatelski

Środa, 23 Wrzesień 2015

Dscf0172

Jednogłośnie podczas ostatniej, X sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni zagłosowali za przyjęciem budżetu obywatelskiego dla Miasta Dębicy. W przyszłym roku na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 800 tys. złotych. O tym które inwestycje zostaną wykonane zadecydują mieszkańcy Dębicy, którzy też mogą zgłaszać swoje propozycje do tego budżetu.

budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski budżet obywatelski

"Bardzo dziękuję radnym za jednogłośne poparcie budżetu obywatelskiego dla Miasta Dębicy. To pierwszy taki budżet w historii naszego miasta. W ramach tego budżetu zostaną zrealizowane inwestycje wskazane bezpośrednio przez mieszkańców” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk, który jest inicjatorem utworzenia budżetu obywatelskiego w Dębicy.  
Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego  mogą zgłaszać mieszkańcy Dębicy, którzy skończyli 16 lat i Rady Osiedla. Zgłaszane  projekty powinny dotyczyć budowy lub remontu infrastruktury ogólnomiejskiej i osiedlowej, jak również inicjatyw prospołecznych oraz działań z zakresu oświaty,  sportu i kultury. Do każdego zgłoszonego projektu należy dołączyć listę co najmniej 15 osób, które propozycje popierają.
Weryfikacją pomysłów zajmie się komisja powołana przez burmistrza miasta w skład której wejdzie dwóch radnych i trzy osoby spoza rady. Ostatecznej weryfikacji które ze zgłoszonych projektów pójdą do realizacji dokonają mieszkańcy w głosowaniu.  
Zgłoszenia do budżetu obywatelskiego muszą zawierać przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. W przypadku zadania ogólnomiejskiego koszt nie może być wyższy niż 30 % środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego, natomiast w przypadku zadania osiedlowego koszt ten nie może przekroczyć 10 %  budżetu obywatelskiego. W przypadku zadań z zakresu inicjatyw prospołecznych, oświatowych, kulturalnych i sportowych koszt tych zadań  nie może być wyższy niż 5% budżetu obywatelskiego.
Każda z głosujących osób może poprzeć po jednym projekcie w każdej z kategorii:  infrastruktury ogólnomiejskiej, infrastruktury osiedlowej i działań prospołecznych oraz oświatowo-sportowo-kulturalnych.
Projekty można zgłaszać do 20 listopada. Ich weryfikacja będzie miała miejsce do 31 grudnia, natomiast w dniach 5-15 stycznia odbędzie się głosowanie nad zgłoszonymi projektami. Głosować będzie można osobiście w wyznaczonych punktach, wysłać wypełniony formularz pocztą lub oddać głos na dany projekt przez internet. Lista projektów które zwyciężyły zostanie opublikowana 22 stycznia 2016 roku.

 

Archiwum newsów