Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zasłużony dla Miasta Dębica

Poniedziałek, 28 Wrzesień 2015

Miasto dębica - herb

Uchwała nr XIII/186/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica.

 

Na podstawie przyjętej uchwały Rada Miejska może jeden raz w roku przyznać honorowe wyróżnienia:
1)    Honorowy Obywatel Miasta Dębica
2)    Zasłużony dla Miasta  Dębica

Honorowe wyróżnienia przyznawane są dla osób, organizacji i instytucji, za zasługi włożone w rozwój miasta, jego promocję oraz prace na rzecz mieszkańców. Honorowe wyróżnienia mogą być nadane również pośmiertnie. W razie nadania wyróżnienia pośmiertnie wyróżnienia doręcza się najbliższej rodzinie zmarłego wraz z dokumentami stwierdzającymi ich nadanie.  Honorowe wyróżnienia przyznaje Rada Miejska na wniosek Kapituły wyróżnień.

Uchwała nr XIII/186/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r.  w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica  z późniejszymi zmianami  – plik PDF.

Lista osób którym przyznano wyróżnienie „ZASŁUŻONY DLA MIASTA DĘBICA” :

1.    Ks. Prałat Stanisław Fiołek    XII/132/07    29 października 2007r.
2.    Edward Brzostowski         XII/137/07    29 października 2007r.
3.    Ks. Prałat Kazimierz Dominiak    XII/133/07    29 października 2007r.
4.    Stanisław Świerk    XII/135/07    29 października 2007r.
5.    Urszula Rojek        XII/134/07    29 października 2007r.
6.    Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w  Dębicy        XII/136/07    29 października 2007r.
7.    Paweł Adamek        XIX/272/08    29 maja 2008r.
8.    Czesław Korzeń        XIX/273/08    29 maja 2008r.
9.    Józef Lipień            XIX/274/08    29 maja 2008r.
10.    Kazimierz Lipień        XIX/275/08    29 maja 2008r.
11.    Firma Oponiarska Dębica     S.A.   XIX/276/08    29 maja 2008r.
12.    Klub Sportowy „Wisłoka”    XIX/277/08    29 maja 2008r.
13.    NSZZ „Solidarność”  Ziemi Dębickiej   XIX278/08    29 maja 2008r.
14.    Parafia pw. Św. Jadwigi  w Dębicy XIX/279/08    29 maja 2008r.
15.    Żołnierze  Armii Krajowej z terenu dębickiego  XIX/280/08    29 maja 2008r.
16.    Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości     XIX/281/08    29 maja 2008r.
17.    Ks. Józef Leśniowski        XXX/470/09    18 maja 2009r.
18.    Ks. Józef Dobosz         XXX/471/09    18 maja 2009r.
19.    Jan Michalik            XXX/472/09    18 maja 2009r.
20.    Polski Czerwony Krzyż w Dębicy       XXX/473/09    18 maja 2009r.
21.    Honorowi Dawcy Krwi w Dębicy          XXX/474/09    18 maja 2009r.
22.    Hufiec ZHP im. Szarych  Szeregów      LXII/715/10    28 października 2010r.
23.    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej  LXII/716/10    28 października 2010r.
24.    Stefan Bieszczad        LXII/717/10    28 października 2010r.
25.    Marian Morawczyński        LXII/718/10    28 października 2010r.
26.    Ks. Józef Wątroba         LXII/719/10    28 października 2010r.
27.    I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły XVIII/166/11    3 listopada 2011r.
28.    Tadeusz Popiołek         XVIII/167/11    3 listopada 2011r.
29.    Ryszard Świerad (pośmiertnie)  XVIII/168/11    3 listopada 2011r.
30.    Roman Gotfryd            XXXVIII/423/13     6 listopada 2013r.
31.    Ryszard Kucab             XXXVIII/424/13    6 listopada 213r .
32.    Zbigniew Drzymała         XXXVIII/425/13    6 listopada 2013r.
33.    Dębickie Hospicjum  Domowe im. Jana Pawła II    XXXVIII/426/13    6 listopada  2013 r.
34.    Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej    XLVI/549/14    31 października 2014r.
35.    Maksymilian Stęga        XLVI/550/14    31 października 2014r.
36.    Bogusław Pater         XLVI/551/14    31 października 2014r.
37.    Adolf Moździoch        XLVI/552/14    31 października 2014r.

38.    Wirginia Barbara Lis    XII/104/2015    30 października 2015 r.
39.    Sylwestra Murdza - Chrobak    XII/105/2015    30 października 2015 r.
40.    Janusz Bieniasz    XII/106/2015    30 października 2015 r.
41.    Helena Wątróbska    XXV/247/2016    14 października 2016 r.
42.     Stanisław Cieszkowski    XXV/248/2016    14 października 2016 r
43.    Zakład Karny    XXV/249/2016    14 października 2016 r
44.    Izabela Podhalańska     XXXIX/420/2017     30 października 2017
45.    Edmund Książek     XXXIX/421/2017    30 października 2017
46.    Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi”EUROPA DONNA DĘBICA”     XXXIX/422/2017      30 października 2017

Archiwum newsów