Urząd Miejski w Dębicy - Logo

68 projektów zgłosili dębiczanie do budżetu obywatelskiego !

Wtorek, 24 Listopad 2015

Budżet obywatelski dębicy 2016

Aż 68 projektów zgłosili do 20 listopada br. mieszkańcy Dębicy do pierwszego w historii miasta budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych zadań są 22 zadania ogólnomiejskie, 26 zadań osiedlowych i 19 zadań z kategorii inicjatyw prospołecznych.


„Aktywność i zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w sprawę budżetu obywatelskiego przerosła  moje oczekiwania. Nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie zostanie zgłoszonych tak wiele, bardzo różnych  inicjatyw. Okazuje się że pod kątem aktywności dębiczanie nie ustępują mieszkańcom znacznie większych miast” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.
Jeszcze w piątek 20 listopada przed południem ilość zgłoszeń oscylowała w okolicach 25-30, by pod koniec dnia sięgnąć liczbę wspomnianych 68 zgłoszeń. Bardzo aktywni w zakresie zgłaszania projektów byli zarówno indywidualni mieszkańcy jak i działające na terenie miasta rady osiedlowe.
Wśród najbardziej interesujących zgłoszeń do budżetu obywatelskiego znalazły się m.in. rewitalizacja pagórka w Parku Jordanowskim wraz z rozbudową placu zabaw, budowa wiaty grillowej wraz ze sceną przy ul. W. Macha, stworzenie siłowni pod chmurką dla mieszkańców  Osiedla Słoneczne, zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców Osiedla Słoneczne, organizacja pikników rodzinnych w muszli koncertowej przy ul. Brzegowej, montaż monitoringu na Osiedlu Pana Tadeusza, czy budowa skoczni do skoków w dal przy SP 10.
Mieszkańcy zaproponowali także w ramach budżetu obywatelskiego zagospodarowanie parku przy DK Śnieżka, modernizację stadionu miejskiego oraz zakup stołów do ping ponga i stolików szachowych, które zostałyby zamontowane przy muszli na Osiedlu Słoneczne.
Pojawiły się także propozycje dotyczące sfinansowania wyjazdu do Wilna zespołu „Morsy”, uruchomienia bezpłatnego Internetu dla dębiczan korzystających z komunikacji publicznej czy zorganizowania imprezy „Dębica gra w szachy”.
Projekty na zadania ogólno miejskie opiewają na kwotę 3.614  tysięcy zł, na zadania osiedlowe na 1.521 tys. zł, natomiast na zadania z zakresu inicjatyw prospołecznych na 354 tysiące złotych.
Od 21 października prowadzona była także m.in. przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego kampania promocyjna budżetu obywatelskiego na terenie Dębicy. Na terenie miasta zostało rozwieszonych 1300 plakatów, które można było zobaczyć m.in. na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, blokach mieszkalnych jak i w autobusach MKS oraz na przystankach autobusowych. Przy Galerii Dębickiej, na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Nosala wyklejony został duży, liczący blisko 20 metrów kwadratowych billboard promujący budżet obywatelski. W kilku miejscach m.in. na ogrodzeniu Parku Jordanowskiego pojawiły się bannery promujące tą inicjatywę. Do promocji budżetu obywatelskiego wykorzystany został także Internet, a w szczególności strona internetowa Urzędu Miejskiego i profil  FB UM.  W promocję tej inicjatywy włączyły się także lokalne i regionalne media które objęły tą inicjatywę patronatem medialnym i na swoich łamach, antenach i portalach internetowych informują o budżecie obywatelskim. W gronie informujących o budżecie obywatelskim Dębicy 2016 znalazły się: Gazeta Codzienna Nowiny, nowiny24.pl, Super Nowości, supernowości.24.pl, ziemiadebicka.pl, Informacje Dębickie, Obserwator Lokalny, Wiadomości Dębickie, debica.tv, Przegląd Lokalny, miastodebica.pl

 

Archiwum newsów