Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Obwieszczenie o przyjęciu prognozy oddziaływania na środowisko

Czwartek, 14 Lipiec 2016

Konsultacje_bg_1

Burmistrz Miasta Dębica podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu prognozy z oddziaływania na środowisko projektu Prognozy oddziaływania na środowisko przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu "Strategia Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"

Archiwum newsów