Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Monitoring rzeki Wisłoki

Środa, 05 Październik 2016

Most3

Link do strony z monitoringiem rzek w regionie dębickim. Monitoringiem objęte są m.in. Wisłoka, Ostra, Grabinianka, Wielopolka.

http://www.debica.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=DEWI

 

Miejscowości i rzeki objęte monitoringiem:

,1. Braciejowa rz. Ostra
         
2. Brzeznica rz. Wisloka
        
3. Czarna rz. Grabinianka
         
4. Debica ul. Kosciuszki
         
5. Januszkowice rz. Gogolowka
         
6. Jaworze Gorne rz. Wisloka
         
7. Labuzie rz. Wisloka
         
8. Leki Dolne rz. Dulcza
         
9. Paszczyna rz.Wielopolka
         
10. Skurowa rz. Wisloka
        
 

Archiwum newsów