Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zaproszenie do składania Fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów objętych rewitalizacją w ramach opracowywanego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica

Czwartek, 29 Grudzień 2016

Fiszka logo

Dokładając wszelkich starań aby Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica był kompleksową odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w mieście, czekamy na Państwa pomysły. Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć/projektów, które Państwa zdaniem, mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego miasta na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i inicjatyw w szeroko rozumianej sferze społecznej, gospodarczej czy przestrzennej.

Szczegółowa analiza miasta ujęta została w diagnozie Miasta Dębica, która jest dostępna http://debica.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-dotyczace-wyznaczania-obszarow-zdegradowanych-oraz-obszarow-rewitalizacji-w-miescie-debica.html. Na podstawie danych statystycznych dla poszczególnych obszarów Dębicy wyznaczono obszary, które charakteryzują się wyższymi aniżeli w innych rejonach miasta wskaźnikami negatywnych zjawisk w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej czy funkcjonalno- przestrzennej.

Wypełnioną fiszkę projektową należy przekazać do 10.01.2017 r. w jednej z następujących form:
•    drogą pocztową na adres: Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
•    drogą mailową na adres e-mail: rewitalizacja@umdebica.pl,
•    osobiście do Urzędu Miejskiego w Dębicy - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy Urzędu.

FISZKA

commercial photography locations

Archiwum newsów