Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40 - silny wiatr

Piątek, 24 Luty 2017

Biuro zarządzania kryzysowegon 2016

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar województwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.) od godz. 03:00 dnia 24.02.2017 do godz. 18:00 dnia 24.02.2017
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 13:08 dnia 23.02.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie od 03:00/24.02 do 18:00/24.02.2017 predkosc do 45 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr 24.02, prędkość w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie - zobacz

Archiwum newsów