Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dziewięć milionów złotych dofinansowania dla Dębicy na zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej

Czwartek, 16 Marzec 2017

nowe autobusy

Złożony przez Gminę Miasta Dębica wniosek pn. “Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko - Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego” przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na liście wniosków, których realizacja zostanie dofinansowana ze środków RPO WP na lata 2014-2020 r.

nowe autobusy nowe autobusy nowe autobusy nowe autobusy Volvo_7900_hybrid

„Cieszę się, że wspólny wniosek przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy i Miejskiej Komunikacji Samochodowej został bardzo dobrze oceniony przez  Urząd Marszałkowski i znalazł się  na liście zadań które otrzymały dofinansowanie. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Spółki MKS i Urzędu Miejskiego, ponieważ praca przez nich wykonana przyniosła efekt w postaci dofinansowania na  poziomie blisko 10 milionów złotych” – mówi Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy.

W ramach  projektu, którego ogólna wartość to  12 999 915 zł (dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych co stanowi 9 199 863,50 zł) zostanie dofinansowany zakup 10 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów  miejskich, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i osób starszych.  Wszystkie autobusy wyposażone będą w klimatyzację, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, nowoczesne kasowniki umożliwiające doładowanie biletów  miesięcznych przez Internet,  a przede wszystkim będą przyjazne dla  środowiska.
„Zakup nowoczesnych autobusów pozwoli nam na wycofanie z eksploatacji wysłużonych  kilkunastoletnich pojazdów nie spełniających już nowoczesnych norm emisji  spalin.  Ponadto po realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy  Słonecznej i Fabrycznej uruchomiona zostanie linia komunikacyjna łącząca  osiedle "Igloopol" z południową częścią miasta i dworcem PKP przy wykorzystaniu tunelu, który powstaje w miejscu byłego przejazdu kolejowego  łączącego ulicę Fabryczną i Głowackiego” – mówi Piotr Chęciek, prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp z o.o. w Dębicy.

Dostawa pierwszych  5 autobusów  10 metrowych i 3 autobusów 12 metrowych  o napędzie ON Euro6 planowana jest na I kwartał 2018. W II kwartale dostarczone zostaną 2 autobusy 12 metrowe o napędzie hybrydowym.

 

 

Archiwum newsów