Urząd Miejski w Dębicy - Logo

II Wojewódzka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Zrozumieć dziecko ...." - 17 marca 2017

Czwartek, 16 Marzec 2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa 17 marca

Już jutro, 17 marca (piątek) w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy odbędzie się II Wojewódzka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt: Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście. Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, pedagogów, nauczycieli, pracowników PPP, psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników ochrony zdrowia, katechetów oraz rodziców.

Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch, Burmistrza Miasta Dębicy Mariusza Szewczyka, Zastępcy Burmistrza Miasta Dębicy Wojciecha Iwasieczko, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego  Stefana Bieszczada.
Trudne zachowania dziecka odbierane są jako wszelkie zachowania nietypowe, niepożądane, które są problematyczne dla rodzica, nauczyciela czy grupy rówieśniczej. 

„Zauważając ogrom problemów z jakimi spotykają się dzieci i młodzież, a także rodzice, wychowawcy i nauczyciele uznaliśmy za zasadne zorganizowanie konferencji o tematyce jak najbardziej aktualnej – dotyczącej radzenia sobie z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania. Przekonani jesteśmy, że wiedza, która wyniknie ze spotkania korzystnie wpłynie na świadomość uczestników w tym obszarze, wzbogaci wachlarz możliwych oddziaływań zaradczych oraz będzie inspirującym motywem do podjęcia kolejnych wyzwań, a wszystko co zostanie powiedziane podczas wykładów przyczyni się do zgłębienia problemu trudnych zachowań” – mówi Marta Pociask logopeda z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy, inicjatorka konferencji.

Głównym celem konferencji będzie nabycie umiejętności rozpoznawania pierwszych sygnałów i przyczyn trudnych zachowań, udzielanie wsparcia oraz dostosowanie działań profilaktycznych eliminujących zachowania problematyczne.  Konferencja adresowana będzie do dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, pedagogów, nauczycieli, pracowników PPP, psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników ochrony zdrowia, katechetów oraz rodziców.
Dla uczestników konferencji zostaną przygotowane materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa. Udział w konferencji będzie bezpłatny.

W konferencji czynny udział zapowiedzieli specjaliści z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Terapii i Rozwoju Małego Dziecka „Mozaika”, NZOZ Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej „Idea” z Rzeszowa, Fundacji „Od Początku” z Krakowa oraz specjaliści z dębickich placówek oświatowo – wychowawczych.

Szczegółowy program konferencji na załączonym plakacie.

Archiwum newsów