Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

Czwartek, 02 Marzec 2017

Biuro zarządzania kryzysowegon 2016

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar województwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.) od godz. 09:00 dnia 02.03.2017 do godz. 19:00 dnia 02.03.2017

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Piotr Ramza

Godzina i data wydania godz. 18:29 dnia 01.03.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie od 09:00/02.03 do 19:00/02.03.2017 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w dzień 02.03 i wieczorem 02.03, prędkość
w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

Treść ostrzeżenia

Archiwum newsów