Urząd Miejski w Dębicy - Logo

OZE dla gospodarstw domowych z terenu miasta Dębica

Poniedziałek, 06 Marzec 2017

Solary

W dniu 2 marca br. Gmina Miasta Dębica złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, kompletną dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

Według informacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.
Mając na uwadze, że największe szanse na zdobycie dotacji mają projekty o najwyższej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, a także te, które umożliwiają najwyższą redukcję emisji gazów cieplarnianych Gmina Miasta Dębica podpisała umowę partnerską z Gminą Ropczyce.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.
Projekt Gminy Miasta Dębica obejmuje zakup i montaż 581 instalacji.
W dalszym ciągu można składać wnioski na listę rezerwową. Deklaracja udziału w projekcie dostępna jest na stronie http://debica.pl/ w zakładce odnawialne źródła energii. Wypełnioną deklarację (bez opłat) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębicy w pokoju nr 107.
Wartość ogólna projektu:  15 686 465 zł, w tym Gmina Miasta Dębica 9 194 148 zł.
Dofinansowanie: 10 000 000 zł.

 

Archiwum newsów