Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XXXII sesja Rady Miejskiej w Dębicy - 26 kwietnia 2017

Środa, 19 Kwiecień 2017

Miasto dębica - herb

26 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2odbędzie się XXXII sesję Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przyjęcie porządku obrad
III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.
2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.    Zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Dębica.
4.    Zaliczenia do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej – miejsca obsługi podróżnych wyposażonego w stanowiska postojowe (MOP).
5.    Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Seniorom na ratunek” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

IV.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V.    Interpelacje radnych.
VI.    Zapytania radnych i wolne wnioski.
VII.    Sprawy różne.
VIII.    Zamknięcie sesji.

 

 

Archiwum newsów