Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

Czwartek, 04 Maj 2017

Zarządzanie kryzysowe ok

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:30 dnia 04.05.2017 do godz. 21:00 dnia 04.05.2017
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru
do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania godz. 10:37 dnia 04.05.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie od 13:30/04.05 do 21:00/04.05.2017 deszcz
30 mm, porywy 60 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze w dzień i wieczorem 04.05, opady deszczu do 30
mm, porywy wiatru do 60 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Treść ostrzeżenia

Archiwum newsów