Urząd Miejski w Dębicy - Logo

P O W I A D O M I E N I E

Piątek, 02 Czerwiec 2017

Miasto d─śbica - herb

Uprzejmie informuję, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. między godz. 9,00 a 17,00 w ramach treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu na terenie miasta Dębica przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej wchodzących w skład systemu alarmowego Miasta.

W ramach treningu zostaną wyemitowane poniższe sygnały akustyczne:
1. sygnał alarmowy  - dźwięk modulowany trwający 3 minuty – „ogłoszenie alarmu”; 
2. sygnał alarmowy  - dźwięk ciągły trwający 3 minuty – „odwołanie alarmu”
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r.                   w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

 

                                                     Burmistrz Miasta Dębicy                             

                                                   Szef Obrony Cywilnej Miasta
                               
                                                     mgr Mariusz Szewczyk

Archiwum newsów