Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy

Poniedziałek, 17 Lipiec 2017

Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy

16 lipca na dębickim Rynku złożyło przysięgę wojskową 146 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy. W uroczystości, która była ważnym wydarzeniem w historii miasta uczestniczyli m.in. wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Po blisko 16 letniej przerwie wojsko wróciło do Dębicy.

Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Dsc07881 Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku Przysięga żołnierzy TSW na dębickim Rynku

Historia Dębicy od  blisko 160 lat związana jest z wojskiem. Pierwsze wzmianki o wojsku w Dębicy pochodzą z okresu konfederacji barskiej z  1768 r., kiedy  Dębica stać się miała głównym punktem zbornym wojsk konfederatów, którzy stąd mieli wyruszyć do walki przeciwko wojskom rosyjskim. W XIX wieku do roku 1785 r. w Dębicy stacjonowały w koszarach przy ul. Kościuszki wojska austriackie. Kolejne informacje o wojsku w Dębicy pojawiły się w 1809 r.  w czasie wojny polsko-austriackiej. W tym okresie ziemianie z okolic Dębicy wspierali finansowo wojsko Księstwa Warszawskiego i w Dębicy utworzono  oddziały Wojska Polskiego.
Znacząca rozbudowa dębickiego garnizonu miała miejsce po 1856 r. kiedy to w Dębicy pojawiła się linia kolejowa. W tym okresie przy ul. Kościuszki stacjonowały: szwadron 5 pułku dragonów, 1 i 5 szwadron 2 pułku ułanów im. Schwarzenberga oraz batalion piechoty liniowej 40 pułku.
Tereny pod budowę obiektów wojskowych przekazał bezpłatnie rządowi austriackiemu hrabia Karol Raczyński, który w 1881 r. ufundował także nowe koszary wojskowe dla kawalerii i przekazał je wojsku.
W 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Dębicy stacjonował 9 pułk ułanów, później w mieście obecni byli ułani 20 pułku im. Jana III Sobieskiego. W 1929 r. zapadła decyzja o przeniesieniu do Dębicy z Tarnowa 5 Pułku Strzelców Konnych, który stacjonował w koszarach przy ul. Kościuszki. Również wkrótce po zakończeniu II wojny światowej do Dębicy zawitało wojsko. W 1948 roku koszary zajęli żołnierze 13 samodzielnego batalionu saperów przeniesieni do grodu nad Wisłoką z Krakowa. W kolejnych latach Dębica stawała się coraz mocniejszym ośrodkiem wojskowym. W 1989 roku powołano  13 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych w Dębicy, natomiast w 1995 podjęto decyzję o powstaniu 3 Pułku Saperów im. Gen Jakuba Jasińskiego, który działał w Dębicy do roku 2001. Z chwilą rozwiązania 3 Pułku Saperów Dębica przestała być miastem garnizonowym.
16 lipca 2017 roku, po 16 latach przerwy, dzięki utworzeniu w Dębicy Batalionu Obrony Terytorialnej im. Adama Lazarowicza, do miasta znowu powróciło wojsko.
„Przysięga żołnierska to bardzo ważny moment w życiu każdego żołnierza. Składając taką przysięgę wszyscy żołnierze biorą na siebie określone obowiązki - przysięgają bronić Ojczyzny, stać na straży konstytucji i kultywować tradycje wojska polskiego.  Dębica jest miastem, w którym tradycje wojskowe są niezwykle silne. Bardzo się cieszę, że dzięki decyzji Ministerstwa Obrony miasto będzie miało możliwość kontynuowania tradycji wojskowych obecnych w nim od 160 lat” – powiedział podczas uroczystości na Rynku burmistrz Mariusz Szewczyk, życząc  wszystkim żołnierzom  oddanej i skutecznej służby na rzecz Ojczyzny.
Do młodych żołnierzy przypominając im o polskich bohaterach wśród których wymienił  Łukasza Cieplińskiego, „Zaporę”, Sucharskiego czy „Łupaszkę” zwrócił się także obecny na uroczystości wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk
„Spotykamy się w dniu niezwykłym, w dniu który zmienił Wasze życie. Złożyliście przysięgę wojskową, dzięki czemu staliście się częścią Sił Zbrojnych RP. Jestem przekonany, że każdy, kto stał przed sztandarem i wypowiadał słowa tej roty, zapamięta ten moment do końca życia. Nie chodzi tylko o wzruszenie i związane z tym wspomnienie. Przysięga wojskowa to zobowiązanie podjęte na całe życie. Zobowiązanie służby Bogu i Polsce, zobowiązanie służby Ojczyźnie, by bronić jej w razie potrzeby.”
Podczas niedzielnej uroczystości srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostali Lucyna Spólnik i Mirosław Spólnik.
Listy gratulacyjne otrzymali również szeregowi: Bartosz Lazarowicz, Krzysztof Rado, Patrycja Zwolińska, Bartłomiej Matuszewski i Roman Gibala.
Składający na dębickim Rynku przysięgę żołnierze na uroczystość przybyli po rozpoczętym 1 lipca 16-dniowym podstawowym szkoleniu w Nowej Dębie. Teraz czeka ich blisko 3 letnie szkolenie, po którym dopiero osiągną gotowość operacyjną. Młodemu wojsku składającemu przysięgę na Rynku towarzyszyli żołnierze rezerwy  Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystościach zaprzysiężenia żołnierzy w Dębicy uczestniczyło łącznie blisko 600 żołnierzy.

 

Archiwum newsów