Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 95

Piątek, 11 Sierpień 2017

Anowe logo bbzk1

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/3
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 11.08.2017 do godz. 19:30 dnia 12.08.2017
Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w piątek od 33°C do 36°C, w sobotę od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Zmiana dotyczy przedłużenia czasu występowania zjawiska o kolejną dobę.
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 10:41 dnia 11.08.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 podkarpackie od 11:00/11.08 do 19:30/12.08.2017 temp.maks w piatek do 36st., w sobote do 32st., temp.min 17-20 st.
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, upał od 11.08 do 12.08, temperatura maks. od 30°C do 36°C, temperatura min. od 17°C do 20°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 95

Archiwum newsów