Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie uroczystości miejskiej w Roku Jadwiżańskim..."

Środa, 13 Wrzesień 2017

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie uroczystości miejskiej w Roku Jadwiżańskim w 750. rocznicę kanonizacji Świętej Jadwigi Śląskiej Patronki miasta Dębicy i działań towarzyszących z zakresu poszanowania tradycji oraz kultywowania pamięci o Patronce miasta Dębicy św. Jadwidze Śląskiej” w okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie „Dziesiątka” z siedzibą w Dębicy, ul. H. Wagnera 4. Każdy w terminie do dnia 20 września 2017 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów