Urząd Miejski w Dębicy - Logo

W głosowaniu na budżet obywatelski będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Dębicy.

Piątek, 06 Październik 2017

Ratusz3

Decyzją Wojewody Podkarpackiego (rozstrzygnięcie nadzorcze) w konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2018r. będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Dębicy bez względu na wiek. Zagłosować na projekty budżetu będą mogli wszyscy mieszkańcy, którzy stale zamieszkują na terenie miasta Dębicy. Osoby stale zamieszkujące, a nie posiadające zameldowania również będą mogły wziąć udział w głosowaniu.


Rozstrzygnięcie nadzorcze, które wydał Wojewoda Podkarpacki w kwestii regulaminu Budżetu Obywatelskiego Dębicy na 2018 rok sprawia, że znacząco zwiększy się liczba osób uprawnionych do głosowania na projekty budżetu. Pierwszym z powodów jest zniesienie kryterium wieku dla głosujących. W chwili obecnej udział w głosowaniu może wziąć każdy bez względu na wiek, a nie tak jak dotychczas osoby, które ukończyły 16 rok życia.
Druga zmiana dotyczy kwestii zamieszkiwania na terenie Dębicy. Dotychczas głosować mogły tylko osoby, które posiadały zameldowanie na terenie miasta i mogły takie zameldowanie potwierdzić stosownymi dokumentami.  W chwili obecnej aby zagłosować w budżecie obywatelskim wystarczy oświadczenie osoby, że zamieszkuje na terenie miasta Dębicy.
Podobnie jak w ostatnich dwóch latach projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu (dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy i w  sekretariacie burmistrza).   Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 15 mieszkańców. Taką listę z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie w każdej kategorii. Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet.
Projekty do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Dębicy będą mogli składać do 14 listopada.
Na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. został przeznaczony 1 milion złotych. Kwota ta podzielona została odpowiednio na projekty ogólno miejskie – 350 tys. złotych oraz projekty osiedlowe - 650 tys. złotych przy czym koszt zadania osiedlowego nie może być wyższy niż 100 tysięcy złotych.
Harmonogram konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego:
1.    Od 14 października do 14  listopada 2017 - zgłaszanie propozycji zadań
1.    Od 14 listopada do 7 grudnia 2017 – weryfikacja zgłoszonych propozycji
2.    8 grudnia 2017 – ogłoszenie zweryfikowanych zadań oraz listy zadań do głosowania
3.    Od 9 do 17 grudnia 2017 – głosowanie
4.    18 grudnia 2017 – ogłoszenie wyników

 

Archiwum newsów