Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Budżet Obywatelski Dębicy - pozostał tylko tydzień na składanie projektów

Środa, 08 Listopad 2017

Um_budzet_obywatelski_2018_a3_web

Tylko do 14 listopada br. mieszkańcy Dębicy mogą składać projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Dotychczas złożonych zostało 8 projektów, ale doświadczenie ubiegłych lat mówi, że najwięcej zgłoszeń ma miejsce tuż przed upływem terminu składania wniosków.

Najwięcej, bo 7 propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębicy na 2018 rok zostało złożonych na zadania osiedlowe. Są wśród nich zadania dotyczące budowy dróg, zainstalowania monitoringu, modernizacji boiska czy remontu parkingu osiedlowego. Podobnie jak w latach ubiegłych wśród propozycji znalazł się także remont muszli koncertowej i widowni na osiedlu „Słoneczne“  oraz budowa nowego placu zabaw  czy modernizacja nawierzchni jezdni.

Podobnie jak w ostatnich dwóch edycjach, projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w  sekretariacie burmistrza miasta.   Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 15 mieszkańców. Taką listę z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie w każdej kategorii (ogólno-miejskiej i osiedlowej). Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet.

Na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. został przeznaczony 1 milion złotych. Kwota ta podzielona została odpowiednio na projekty ogólno miejskie – 350 tys. złotych oraz projekty osiedlowe - 650 tys. złotych przy czym koszt zadania osiedlowego nie może być wyższy niż 100 tysięcy złotych.
Harmonogram konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego:
1.    Od 14 października do 14  listopada 2017 - zgłaszanie propozycji zadań
1.    Od 14 listopada do 7 grudnia 2017 – weryfikacja zgłoszonych propozycji
2.    8 grudnia 2017 – ogłoszenie zweryfikowanych zadań oraz listy zadań do głosowania
3.    Od 9 do 17 grudnia 2017 – głosowanie
4.    18 grudnia 2017 – ogłoszenie wyników

 

Archiwum newsów