Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Narodowe Święto Niepodległości w Dębicy

Środa, 15 Listopad 2017

Narodowe Święto Niepodległości 2017

Uroczystym ceremoniałem wojskowym żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na dębickim Rynku, rozpoczęło się świętowanie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Licznie zgromadzonych dębiczan przywitał burmistrz Mariusz Szewczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pękala.

Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 23472062_931803310303234_4595322520224876488_n Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017 Narodowe Święto Niepodległości 2017

Przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości na dębickim Rynku przedstawiciele władz miejskich i powiatowych: burmistrz Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko, starosta Andrzej Reguła i przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Smoła złożyli wiązanki kwiatów w dębickich miejscach pamięci: pod Dębami Katyńskimi, przy Memoriale Smoleńskim oraz na Placu Solidarności przy Krzyżu Solidarności i pod pomnikiem  Jana Pawła II.

Po odegraniu hymnu państwowego w swoim wystąpieniu Ryszard Pękala przypomniał o wydarzeniach z 1918 roku. „Polacy na całym świecie jednoczą się dziś, żeby zademonstrować swoją miłość do naszej Ojczyzny. Dzień 11 listopada napawa nas zadumą i powagą wydarzeń z 1918 roku. Data ta uwieczniła 123 letni okres walki z zaborcami. Walki o wolność i niepodległość Polski”

Burmistrz Mariusz Szewczyk wygłosił z okazji Święta Niepodległości okolicznościowe przemówienie, w którym wspomniał bohaterów, którzy bronili naszej Ojczyzny, Dębicy i ziemi dębickiej.   

„Miesiąc temu pożegnaliśmy wielką postać ziemi dębickiej pułkownika Zbigniewa Lazarowicza, zasłużonego dla ziemi dębickiej, wielkiego patriotę, który był oddany Bogu i Ojczyźnie.  W 2016 roku Rada Miejska w Dębicy nadała Zbigniewowi Lazarowiczowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Dębica”, który miałem zaszczyt osobiście wręczyć pułkownikowi we Wrocławiu.  Zbigniew Lazarowicz w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się na stałe do Wrocławia, ale zawsze pamiętał o naszej małej Ojczyźnie. Przez blisko 60 lat zawsze odwiedzał ziemię dębicką, a zwłaszcza powracał do miejsca pamiętnej bitwy na Kałużówce, która odbyła się w ramach akcji „Burza”. Uczestniczył w niej, walcząc ramię w ramię z żołnierzami Armii Krajowej i swoim ojcem Adamem Lazarowiczem zamordowanym przez UB w 1951 roku w więzieniu na Mokotowie.   Krzewił pamięć o żołnierzach Armii Krajowej i bohaterach wojennych, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą podczas uroczystości na Kałużówce. Były one zarówno dla niego, jak i dla młodych dębiczan wielkim przeżyciem. Ostatnie z nich miało miejsce w sierpniu tego roku.  Naszych bohaterów, którzy z bronią w ręku walczyli o wolność Polski jest z roku na rok coraz mniej, a ich działalność jest świadectwem oddania i służbie Ojczyźnie.  Za zasługi dla Dębicy i ziemi dębickiej w walce o niepodległość Rada Miejska w Dębicy przyznała w tym roku Pani Izabeli Podhalańskiej i Panu Edmundowi Książkowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębicy” – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk.

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości na dębickim Rynku uświetnił występ zespołu Safo oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z wiązanką pieśni patriotycznych.  

Po zakończeniu uroczystości na Rynku mieszkańcy, poczty sztandarowe, samorządowcy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej  oraz harcerze i uczniowie dębickich szkół z wielką biało-czerwoną flagą przemaszerowali do kościoła pw. Świętej Jadwigi gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.

Po mszy świętej w kościele pw. Świętej Jadwigi na Placu Gryfitów miało miejsce składanie kwiatów przez delegacje władz miejskich, powiatowych, przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń, wojska i mieszkańców miasta przy figurze  Matki Boskiej Niepokalanej, która została ufundowana, jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość przez społeczeństwo Dębicy w 1919 roku.
Wieczorem w Domu Kultury „Kosmos” odbyła się druga część dębickich uroczystości z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości, podczas której miało miejsce wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Miasta Dębica” oraz koncert Voice Band & Anita Lipnicka.

 

Archiwum newsów