Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Od 14 lat ratują zabytkowe nagrobki na Starym Cmentarzu w Dębicy

Środa, 08 Listopad 2017

Kwesta

1 listopada już po raz czternasty odbyła się zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na najstarszej dębickiej nekropolii. Na ratowanie historycznych nagrobków kwestowali m.in. burmistrz Mariusz Szewczyk i radni Rady Miejskiej w Dębicy. Dzięki hojności dębiczan do puszek kwestujących trafiło ponad 11 tysięcy złotych.

Stary Cmentarz przy ul. Cmentarnej w Dębicy powstał na początku XIX wieku najprawdopodobniej w efekcie rozporządzenia cesarza Józefa II z 1784 roku, który zakazywał pochówku zmarłych na cmentarzach przykościelnych. W 1880 roku została wzniesiona jedna z najbardziej charakterystycznych budowli na tej nekropolii – kaplica grobowa Raczyńskich w której spoczywają Anna Elżbieta z Radziwiłłów Raczyńska, syn Karol Edward Raczyński oraz synowa Karolina Oettingen-Wallerstein. Druga z zabytkowych kaplic to wzniesiona w 1896 roku kaplica Nagawickich, w której są pochowani Leon i Anna Nagawieccy.
Do najstarszych nagrobków na Starym Cmentarzu w Dębicy należy nagrobek  hrabiego  Dominika Jana Reya „Werszowiec”, potomka  Mikołaja Reya z Nagłowic, właściciela Przecławia, który został zamordowany w czasie rabacji galicyjskiej 21 lutego 1846 r. oraz Grzegorza Kozłowskiego, właściciela wsi Wiewiórka.
W tym roku dzięki życzliwości dębiczan, którzy w ostatnich latach hojnie wspierali kwesty na Stary Cmentarz w Dębicy  po 5 latach powróciły anioły, które od końca XIX wieku znajdowały się przy kaplicy Raczyńskich. Odwiedzający w dniu Wszystkich Świętych nekropolię przy ul. Cmentarnej mogli zobaczyć odnowione anioły w kaplicy Nagawieckich, w której tymczasowo anioły zostały umieszczone.
W każdym roku organizowana na cmentarzu kwesta ma swój cel. W tym było zebranie funduszy na odnowienie jednego z najstarszych na tym cmentarzu nagrobka hrabiego  Dominika Jana Reya.
Pomysłodawcą i inicjatorem kwest jest proboszcz parafii pw. Świętej Jadwigi w Dębicy ks. prałat Ryszard Piasecki, który swój pomysł ratowania zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Dębicy wprowadził w życie w pierwszym roku po objęciu probostwa w tej najstarszej dębickiej parafii, w 2004 roku.  Na przestrzeni tych kilkunastu lat udało się zebrać podczas kwest  blisko 100 tysięcy złotych.
„Za zebrane fundusze odnowiliśmy figury aniołów z kaplicy Raczyńskich, nagrobki oraz alejki na Starym Cmentarzu. Koszt renowacji alejek, które wykonaliśmy w ubiegłym roku wyniósł ponad 36 tysięcy złotych. W planie mamy renowację kolejnych nagrobków. Na koncie Towarzystwa mamy na ten cel około 40 tysięcy złotych” – mówi Wirginia Lis, prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy.
Jak podkreśla Wirginia Lis prace przy renowacji alejek na cmentarzu przeprowadzone zostały także dzięki funduszom i zaangażowaniu komitetów społecznych.
W tym roku na rzecz odnowienia kolejnych nagrobków na Starym Cmentarzu kwestowali: Mariusz Trojan i Grażyna Pondo, Leszek i Danuta Klabacha, Joanna i Jacek Dymitrowscy, Maria i Aleksander Smętowie, Anna Dominiak i Zbigniew Drzymała, Bożena Zielińska i Wiesław Przybysz, Marta Czekaj i Jan Borek, Paweł Adamek i Ryszard Pękala, Anna Gajewska i Wirginia Lis, Małgorzata Kędzior i Marzena Socha, Mariusz Szewczyk i Przemysław Wojtys, Renata Zięba i Szczepan Mroczek, Maria Kostyra i Zofia Wiktor, Jacek Gil i Kazimierz Mazur, Dorota i Adam Dymińscy, Włodzimierz Tomasik i Maria Kostyra.

 

Archiwum newsów