Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Poniedziałek, 13 Listopad 2017

Sesja rady miejskiej

16 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przyjęcie porządku obrad
III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.
2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.    Zmiany uchwały Nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

IV.    Zamknięcie sesji.

 

 

Archiwum newsów