Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23 stycznia 2018 roku

Wtorek, 23 Styczeń 2018

Ratusz

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Treść zarządzenia

Archiwum newsów