Urząd Miejski w Dębicy - Logo

III Wojewódzka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt: Uczeń – rodzic – nauczyciel dobra współpraca gwarancją sukcesu

Poniedziałek, 12 Marzec 2018

Konferencja_2018_plakat (7)-1

III Wojewódzka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt: Uczeń – rodzic – nauczyciel dobra współpraca gwarancją sukcesu

pod Honorowym Patronatem

Burmistrza Miasta Dębicy Mariusza Szewczyka

Zastępcy Burmistrza Miasta Dębicy Wojciecha Iwasieczko

Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Stefana Bieszczada

 

dnia 16 marca 2018 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy

odbędzie się III Wojewódzka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt:. Uczeń – rodzic – nauczyciel dobra współpraca gwarancją sukcesu.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, pedagogów, nauczycieli, pracowników PPP, psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników ochrony zdrowia, katechetów oraz rodziców.

Dobra współpraca nauczyciela z rodzicami to wzajemna komunikacja, która jest gwarancją sukcesu dziecka. W relacji rodzic – nauczyciel łatwo o wzajemne zrzucanie odpowiedzialności za niepowodzenia ucznia, a najważniejsze jest to, aby oddziaływania między środowiskiem szkolnym a domowym były oparte na wzajemnym szacunku, bo dzieci zarówno w szkole jak i w domu uczą się relacji międzyludzkich. Tylko wzajemna, współpraca i porozumienie między rodzicami dziecka a nauczycielem daje najlepsze rezultaty i najlepiej wpływa na dziecko. 

Myślę, że konferencja pt: „Uczeń – rodzic – nauczyciel , dobra współpraca gwarancją sukcesu” przysłuży się jeszcze lepszemu współdziałaniu i tworzeniu dobrej relacji między uczniem, rodzicem i nauczycielem. Budowanie wzajemnego zaufania w relacjach rodzic – nauczyciel to długotrwały proces, który wymaga nieustannej pracy, wytrwałości i cierpliwości. Wartością fundamentalną tego procesu powinno być zrozumienie i szacunek. Kształtowanie jednolitego środowiska wychowawczego, w którym rodzice i nauczyciele wspierają się wzajemnie to jedno z precedensowych zadań każdej odpowiedzialnej społeczności – mówi Marta Pociask logopeda z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy, inicjatorka konferencji.

W konferencji czynny udział zapowiedzieli znakomici specjaliści z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA, Fundacji „Od Początku” z Krakowa, realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz autorka bloga www.jakmowic.org.pl Pani Joanna Hudy, specjalistka z NZOZ Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Idea” z Rzeszowa Pani Małgorzata Kosak oraz wykładowca psychologii zdrowia w WSIiZ w Rzeszowie dr n. med. Ewa Janeczko.

W programie konferencji będą poruszane m.in. tematy:

  • Współpraca z rodzicami i szkołą w kontekście pracy psychoterapeutycznej

  • Asertywność w relacjach szkolnych nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic

  • Oddziaływania w rodzinie i szkole, a motywacja do nauki

  • Zaburzenia związane z jedzeniem i odżywianiem dzieci ze spektrum autyzmu

  • Relacje zadaniowych lekarz –pacjent – rodzic

i inne.

 

Rejestracja uczestników od godz: 8:30

Sesje plenarne – wykłady : 9:30 – 13:30

Między wykładami przerwa kawowa oraz możliwość nabycia publikacji i pomocy terapeutycznych

 

Zgłoszenia

na adres: konferencjadebica@interia.pl

lub tel: 14 681 26 03

do dnia 08 marca 2018

Dla uczestników konferencji zostaną przygotowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Udział w konferencji będzie bezpłatny.

Archiwum newsów