Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i biblioteki pedagogicznej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Poniedziałek, 16 Kwiecień 2018

Ratusz

Wszystkie szkoły podstawowe (SP nr2, SP nr3, SP nr5, SP nr8, SP nr9, SP nr 10, SP nr 11 i SP nr 12), Miejskie Gimnazjum nr 1 oraz Biblioteka Pedagogiczna w Dębicy otrzymają dofinansowanie na zakup książek w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Miasta Dębica w listopadzie 2017r. został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, a także uatrakcyjnienie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami.

Program obejmujący wymienione wyżej placówki przewiduje przede wszystkim zakup lektur szkolnych na łączną kwotę 120 750 zł, z czego wsparcie finansowe wynosi 96 600 zł.

Szkoły z liczbą uczniów powyżej 170 otrzymają po 12 000 zł, pozostałe szkoły po 4 000 zł, a biblioteka pedagogiczna 4600 zł.

W ramach realizacji Programu w placówkach oświatowych będzie odbyć się szereg imprez i wydarzeń związanych z propagowaniem czytelnictwa wśród uczniów, takich jak:

- lekcje biblioteczne,

- zajęcia biblioterapeutyczne,

- konkursy czytelnicze,

- wystawy i gazetki tematyczne,

- teatrzyki na podstawie znanych utworów,

- pedagogizacja czytelnicza rodziców,

- pogadanki na godzinach wychowawczych.

W dniu 12 kwietnia 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim i Gminą Miasta Dębica na udzielenie wsparcia finansowego, po czym nastąpi realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w dębickich szkołach i bibliotece pedagogicznej.

Archiwum newsów