Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie warsztatów i zgrupowań muzycznych z dziećmi i młodzieżą wraz z organizacją koncertu w Muszli Koncertowej"

Wtorek, 19 Czerwiec 2018

Ratusz

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie warsztatów i zgrupowań muzycznych z dziećmi i młodzieżą wraz z organizacją koncertu w Muszli Koncertowej” w okresie od 15.07.2018 r. do 31.08.2018 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze w Dębicy z siedzibą w Dębicy, ul. Kraszewskiego 37. Każdy w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów