Urząd Miejski w Dębicy - Logo

SPOTKANIE DIALOGOWE NA TEMAT „ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW”

Piątek, 06 Lipiec 2018

Dsc01336

W dniu 5 lipca w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się debata na temat „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt popierany jest również przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Dsc01316 Dsc01353 Dsc01332 Dsc01313 Dsc01330 Dsc01311 Dsc01351 Dsc01348 Dsc01329 Dsc01354 Dsc01347 Dsc01328 Dsc01356 Dsc01345 Dsc01325 Dsc01358 Dsc01342 Dsc01324 Dsc01359 Dsc01337 Dsc01322 Dsc01311

Cel projektu:

Projekt ukierunkowany jest na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz  z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, takich jak: technologii informacyjno-komputerowych; kompetencji matematyczno-przyrodniczych; języków obcych; nauczania eksperymentalnego; właściwych postaw uczniów, m. in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- szkolenia oraz doradztwo w zakresie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,
- wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości, w przypadku naszego miasta, w  3 szkołach podstawowych (SP 2, SP 8 i SP 12) oraz objęcie tych szkół procesem wspomagania,

- uruchomienie sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

 W debacie zorganizowanej w Urzędzie Miejskim wzięli udział:

burmistrz i zastępca burmistrza miasta, przewodniczący Rady Miejskiej, radni miejscy – członkowie komisji oświaty, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Dębicy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy dębickich szkół, prezesi stowarzyszeń działających na rzecz oświaty, naczelnicy wydziałów i pracownicy UM w Dębicy, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów, lokalna prasa i telewizja.

Moderatorem  debaty była pani Maria Utracka – szkoleniowiec i doradca wyznaczony dla miasta Dębicy w ramach realizowanego projektu.

Uczestnicy spotkania pracowali metodą WORD CAFE odpowiadając na cztery  pytania:

  1. JAKIE JEST TWOJE ZDANIE NA TEMAT KSZTAŁCENIA W DĘBICKICH SZKOŁACH METODĄ PROJEKTU Z WYKORZYSTANIEM PRACY ZESPOŁOWEJ ?
  2. JAKI POWINIEN BYĆ ABSOLWENT DĘBICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ?
  3. JAKI POWINIEN BYĆ NAUCZYCIEL SPEŁNIAJĄCY OCZEKIWANIA OBECNYCH CZASÓW ?
  4. JAK WZBOGACIĆ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W CELU KSZTAŁTOWANIA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POSTAW UCZNIÓW ?

 

Natomiast uczniowie wykonywali prace plastyczne dotyczące „Szkoły Moich Marzeń”, a później przedstawiali opracowane przez siebie wizje i spojrzenia okiem młodego człowieka na kondycję i szanse rozwoju placówek oświatowych.

 

Debata przebiegała w bardzo ożywionej i twórczej atmosferze. Wypracowane wspólnie wnioski zaprezentowane zostały w prezentacji komputerowej, a następnie wykorzystane będą w opracowaniu planu wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji uczniów

 

 

Archiwum newsów