Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Wtorek, 28 Sierpień 2018

Ratusz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ogłoszonym Zarządzeniem Nr 194/2018 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Treść ogłoszenia

Archiwum newsów