Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Senioralia w Dębicy

Sobota, 04 Sierpień 2018

Senioralia 1

22 września odbędą się I Dębickie Senioralia, na które serdecznie zapraszają Burmistrz Miasta Dębicy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Impreza skierowana jest do seniorów powiatu dębickiego, tj. osób w wieku 60+. Spotkanie wpisuje się w dwie rocznice: 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 660-lecia nadania praw miejskich Dębicy.

Głównym celem Dębickich Senioraliów jest zachęcenie ludzi starszych do aktywnego stylu życia, przekazanie im wiedzy prozdrowotnej oraz wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i ciekawie spędzać wolny czas.

W programie Senioraliów na początek zaplanowano mszę św. w kościele Ducha Świętego. Po niej seniorzy w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej przejdą w pochodzie na Rynek. Organizatorzy mają nadzieję, że seniorzy reprezentujący gminy uczestniczące w spotkaniu wystąpią w strojach regionalnych z herbem gminy lub stosownym transparentem.

Na Rynku mają wystąpić senioralne zespoły artystyczne, koła gospodyń wiejskich natomiast zaprezentują swoje umiejętności kulinarne.

Dla dębickich seniorów spotkanie będzie również okazją do skorzystania ze specjalistycznych porad: dietetyka, geriatry, farmaceuty, prawnika oraz pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie również możliwość skorzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych, które przygotują pracownicy klubu fitness Endorfina.

Patronat medialny nad Senioraliami sprawować będzie krakowskie Stowarzyszenie Manko. Jest ono znane w Dębicy z przygotowania i rozpropagowania wśród miejscowych seniorów Ogólnopolskiej Karty Seniora, która daje jego posiadaczom szereg wymiernych korzyści. W czasie Senioraliów w Dębicy seniorzy będą mogli wyrobić sobie OKS, u organizatorów natomiast będzie można otrzymać Kopertę Życia.

Najbardziej aktywni seniorzy z poszczególnych gmin zostaną uhonorowani dyplomem aktywnego seniora.

Ponieważ Dębickie Senioralia zaplanowano na 22 września, organizatorzy zastrzegają, że w przypadku niepogody spotkanie odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Łysogórskiej.

Zgłoszenia grup seniorów przyjmowane są do 30 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Monika Szczepanik pod nr telefonu: (014) 681 35 90.

Archiwum newsów