Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Czwartek, 20 Wrzesień 2018

Ratusz

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska olimpiada sportowo-gimnastyczna” w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Chorągiew Podkarpacka ZHP z/s w Rzeszowie. Każdy w terminie do dnia 27 września 2018 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów