Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Stypendia Burmistrza Miasta Dębica za rok szkolny 2017/18 wręczone

Wtorek, 04 Wrzesień 2018

stypendia 51

W dniu 3 września 2018 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza za rok szk. 2017/18 w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

stypendia 43 stypendia 35 stypendia 27 stypendia 19 stypendia 11 stypendia 3 stypendia 50 stypendia 42 stypendia 34 stypendia 26 stypendia 18 stypendia 10 stypendia 2 stypendia 17 stypendia 9 stypendia 1 stypendia 49 stypendia 41 stypendia 33 stypendia 25 stypendia 40 stypendia 32 stypendia 24 stypendia 16 stypendia 8 stypendia 48 stypendia 55 stypendia 47 stypendia 39 stypendia 31 stypendia 23 stypendia 15 stypendia 7 stypendia 54 stypendia 46 stypendia 38 stypendia 30 stypendia 22 stypendia 14 stypendia 6 stypendia 53 stypendia 45 stypendia 37 stypendia 29 stypendia 21 stypendia 13 stypendia 5 stypendia 52 stypendia 44 stypendia 36 stypendia 28 stypendia 20 stypendia 12 stypendia 4

Stypendium zostało przyznane już po raz dziesiąty i otrzymało je 20 najzdolniejszych uczniów z dębickich placówek oświatowych za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym artystyczne               i sportowe. Stypendium będzie wypłacane w miesięcznych ratach w okresie od września 2018 do czerwca 2019r.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk, zastępca Burmistrza  - Wojciech Iwasieczko, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pękala, przewodnicząca Komisji Oświaty RM Marta Czekaj, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Ireneusz Kozak oraz dyrektorzy szkół i rodzice nagrodzonych uczniów.

Zaproszeni goście gorąco pogratulowali stypendystom osiągnięcia wysokich  wyników  w nauce oraz wybitnych  sukcesów w innych dziedzinach,  także w sporcie i konkursach artystycznych.  Wraz z życzeniami kolejnych osiągnięć w nauce stypendystom  wręczono upominki i listy gratulacyjne.

Uroczystość upamiętniono wspólnym zdjęciem uczestników spotkania.

 

Lista tegorocznych stypendystów:

Radosław Persak                       SP 2

Maciej Mikołajczak                    SP 3

Natalia Oskarbska                      SP 3

Wiktoria Marć                            SP 5

Gabriela Czachor                       SP 5

Wiktoria Bednarczyk                 SP 5

Max Such                                   SP 9

Zuzanna Maziarz                       SP 9

Karol Markiewicz                      SP 10

Kacper Stefan                            SP 11

Martyna Krajciewicz                 SP 11

Oliwia Opozda                          SP 11

Jakub Pyzia                                SP 11

Julia Ragan                                SP 11

Kacper Fudali                            MG 1

Jakub Przywara                          SP 3 (MG 2)

Kinga Krystek                           SP 3 (MG 2)

Magdalena Świerk                     SP 3 (MG 2)

Urszula Hendras                        SP 5 (MG 3)

Katarzyna Rojek                        SP 5 (MG 3)

 

Archiwum newsów