Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Podpisanie umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych

Wtorek, 18 Grudzień 2018

foto6

We wtorek 18 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Dębicy miało miejsce podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”.

Dsc03213 foto13 foto9 foto12 foto4 foto11 foto3 foto10 foto 2 foto9 fotowoltaika 1 foto8 foto7

Umowa została podpisana pomiędzy Miastem Dębicą i Gminą Ropczyce, a Firmą FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K., która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. W imieniu Gminy Miasta Dębica umowę podpisał Mariusz Szewczyk Burmistrz Miasta Dębica, w imieniu Gminy Ropczyce Bolesław Bujak Burmistrz Ropczyc, a w imieniu firmy FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. pełnomocnik Radosław Goszczyński.

W Gminie Miasta Dębica zostanie zamontowane 263 instalacje fotowoltaiczne. W Gminie Ropczyce zostanie zamontowanych 231 instalacji fotowoltaicznych.

Przedmiotem projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” jest budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego wartość według wniosku o dofinansowanie (razem z Gminą Ropczyce) ogółem wynosi ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 10 mln zł. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, a także poprawy standardu życia mieszkańców.

W dniu 30 listopada 2018 roku zostało zakończone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznych oraz wyłonienie inspektorów nadzoru. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej. Na inspektora nadzoru została wybrana firma Elektrotech Sp. z o. o. ul. Leśna 30; 38-524 Mymoń.

 

Archiwum newsów