Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Komunikat w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Piątek, 04 Styczeń 2019

Miasto dębica - herb

Biuro Gospodarowania Odpadami informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy Nr XXVI/265/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębicy (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r., poz. 3743, ogłoszony 2016.12.05) wynosi odpowiednio:

  • 8,25 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

            Jednocześnie informuje się, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty.

            Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za dany miesiąc z dołu, w terminie do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

           

Archiwum newsów