Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Informacja na temat podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nowego sposobu jej określenia

Czwartek, 07 Marzec 2019

Miasto dębica - herb

W związku z podwyżkami kosztów systemu gospodarowania odpadami niezależnymi od Burmistrza Miasta Dębica – wzrosły stawki opłaty przewidzianej dla mieszkańców. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje do sfinansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami tylko i wyłącznie poprzez opłaty mieszkańców. Miasto Dębica nie może dopłacić z pieniędzy budżetu Gminy Miasta Dębica do systemu gospodarowania odpadami. W wyniku czego Burmistrz Miasta Dębicy przedłożył Radzie Miejskiej uchwały analogicznej do podejmowanych przez wszystkie samorządy w kraju. Nie jest intencją samorządu do obciążania mieszkańców opłatami, natomiast przepisy w tym zakresie nie pozwalają postąpić inaczej.

Życzeniem władz samorządowych jest, aby wzrost opłat administracyjnych systemu gospodarowania odpadami nie musiał obciążać kieszeni mieszkańców.

Nowe stawki spowodowane są między innymi wzrostem:
1. Kosztów przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko

w 2019 roku: 400 zł za tonę, w 2018 roku: 215 zł za tonę;

2. Kosztów przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalne do instalacji

w 2019 roku: 270 zł za tonę, w 2018 roku: 160,92 zł za tonę;

3. Kosztów zagospodarowania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) np. odpady wielkogabarytowe

w 2019 roku: 540 zł za tonę, w 2018 roku: 296 zł za tonę;


4. Wzrostu kosztów pracowniczych – stawka płacy minimalnej w Polsce wzrosła 1 stycznia 2019 roku, (najniższa krajowa pensja obecnie jest wyższa o 150 zł niż w 2018 roku);


5. tzw. opłaty marszałkowskiej, ustalanej przez ministra środowiska, z kwoty 140 zł w roku 2017 do kwoty 170 zł w roku 2019.

Nowa stawka dla osób, które segregują odpady wynosi 14,75 zł.

Stawka dla osób, które nie będą segregować stawka wynosi 23,00 zł.

W załączeniu prezentacja przedstawiająca opis systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Dębicy

Prezentacja

Archiwum newsów